Hakkımızda


                                          

Misyon:
Radyo, TV ve Sinema Bölümü’nün ana misyonu bilimsel çalışma ve sanatsal üretimler ışığında; teknik ve uygulama alanında donanımlı, geleneksel ya da dijital içerik ve üretimler yapabilen,  ülkesine ve dünyaya faydalı, gelişen ve değişen dünya sorunlarına duyarlı, etik ve demokratik ilkelere dayalı, gerekli olan uzmanlık ve teknik bilgilere sahip medya profesyonelleri ve iletişimciler yetiştirmektir.
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademik kadrosunu oluşturma aşamasında olmasına ve henüz öğrenci alımı gerçekleşmemesine rağmen; Film Atölyesi kısa filme ve sinemaya ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek, misyonumuz doğrultusunda kendi filmlerini üretebilmektedir.

Vizyon:
Gelişen teknoloji ışığında teknik bilgilerin yanı sıra bilim ve sanatı içinde barındıran, uzmanlaşmaya yönelik öğrenme odaklı ve yaratıcılığı destekleyen, ulusal ve uluslar arası arenada çeşitli yarışmalar ve festivallerde üniversitemizi temsil etmek bölümümüzün ana vizyonunu oluşturmaktadır.
Dünyada dördüncü güç olarak kabul edilen iletişim ve medya sektörünün beşinci güç olan internet ışığında daha da güçlenen bir hal alması ve bu duruma televizyon ve radyonun ve hatta sinemanın da kolay uyum sağlamasıyla birlikte, bu üç alanın önemi giderek daha da artmıştır. Dolayısıyla Radyo, Sinema ve Televizyon programında, iletişim bilimleriyle ilgili teorik bilgilerin yanı sıra teknoloji odaklı uygulama atölyeleriyle birlikte mezun olan öğrencilerin çalışma hayatına hem genel kültür hem de alanında teorik -uygulama konusunda uzman bireyler hazırlanması amaçlanmaktadır.

Kariyer Olanakları:
Radyo ve televizyon bireylerin ve toplumların gözü ve kulağı olmasının yanı sıra, aynı zamanda en büyük haber kaynağı ve yaşadığı dünyayı algılama araçlarıdır. Bunun yanı sıra sinema da duygularımıza hitap eden ve dünyayı daha anlamlı kılmamızı sağlayan sanat dallarından biridir. Dolayısıyla bu kadar büyük bir öneme sahip olması sebebiyle Radyo, TV ve Sinema Bölümü kariyer olanakları konusunda geniş bir yelpazaye sahiptir.
Radyo, TV ve Sinema Bölümü mezunlarımız, görsel ve işitsel medya kuruluşlarında birçok farklı mevkilerde yer alabilmektedir. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda ister kamera önünde isterse kamera arkasında, kendi ilgi ve yeteneklerine göre meslek dallarına sahip olabilirler. Film-dizi yönetmenliği, program yapımcılığı, senaristlik, oyunculuk, sunuculuk, haber muhabirliği, rejisörlük, kameramanlık ve bir film-dizi ye televizyon programı için gerekli olan bütün teknik özelliği olan mesleklerde (ışıkçı, kurgu operatörü, ses teknikeri, vb.)  iş bulabilme imkânına sahip olabilmektedir. Bütün bunların yanı sıra alınan teori ve uygulama bilgileri ışığında diğer iletişim sektörlerinde de kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Gazetelerde, internet haberciliği yapan medya kuruluşlarında, reklam ve menajerlik ajanslarında, mezun olan öğrencilerimiz aldıkları eğitim kendi yeteneklerinde doğrultusunda meslek seçebilme şansına sahip olmaktadır.


Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü Çıktıları:
Eğitim–öğretimin uluslararası standart ve kalite düzeyinde olması amacıyla Trabzon Üniversitesi tüm akademik birimleriyle Bologna Süreci çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar fakültemizde ve bölümümüzde de devam etmektedir. Bu kapsamda mezunlarımızda bulunması gereken bilgi, beceri ve mesleki yetkinlikler program çıktıları olarak tanımlanmış ve aşağıda sınıflandırılarak sıralanmıştır:

Bilgi:
 1. Radyo, televizyon ve sinema temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 2. Bireysel ve toplumsal gelişmelere duyarlı, toplumsal ve kamusal sorumluluğun bilincinde, değişen teknoloji ve gelişen bilimsel çalışmalar temelinde kendini geliştirebilir.
 3. İletişim kuramlarını ve iletişim alanındaki farklı kuram model ve eleştirel çalışmaları ve yöntemlerini bilir.
 4. İletişim ve medya alanında mesleki olarak kamera kullanımı, senaryo yazımı, sunuculuk, kurgu, vb. gibi aynı anda birden fazla uygulamalı tecrübeler edinir.
 5. Bölümün farklı uzmanlık alanları doğrultusunda üretimler gerçekleştirerek, kamu yararını gözeten çalışmaları ortaya çıkarabilir.
 6. Sosyal bilimler başta olmak üzere, radyo, televizyon ve sinema alanında tarihsel gelişmeleri eleştirel ve yaratıcı bir tarzda yeniden ele alarak, kendi teorik ve uygulama konusundaki bilgileriyle yeni tarzda üretimler gerçekleştirebilir.
 7. Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir ve öğrenmiş olduğu kuramsal bilgileri iş hayatında uygulamalı olarak hayata geçirebilir.
 8. Görsel ve işitsel kitle araçlarının teknolojik gelişmelerini bilir, her güncellenen gelişmeleri takip edebilir.
 9. Farklı disiplinleri bir araya getirerek yaratıcı üretimler gerçekleştirebilir.
 10. Ulusal ve uluslar arası düzeyde politik, ekonomik, politik ve sosyal gelişmeleri kavrayabilir ve medyanın etkin olup olmadığını fark edebilir.
Beceri:
 1. Radyo, televizyon ve sinema mesleğini yürütebilmek gerekli kuramsal bilgilere sahip olur ve teknolojik araç ve gereçleri kullanır.
 2. Radyo, TV ve Sinema alanında yaratıcı görsel ve işitsel anlatı biçimleriyle kendini ifade eder.
 3. Radyo ya da televizyon programının tüm süreçlerinin işleyişinin nasıl olduğunu bilir, bu alanda önemli görevler üstlenerek, gerekli yönlendirmeleri yapabilir ve çalışmayı rahatlıkla yönetebilir.
 4. Toplumsal ve evrensel iletişim süreçlerinin arka planındaki tarihsel, kültürel, ekonomik, sosyal ve psikolojik kökenli temel kaynakların ayırdına varır. 
 5. Toplumu ve dünyayı etkileyebilecek sinema filmleri çekebilir ve sanatsal faaliyetlere katkı sağlayabilir.
Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler:
 1. Bir radyo ya da televizyon programının kurgusal, teknik bilgilerinin yanı sıra, program içerik ve formatlarının arka planını analiz ederek, gerektiğinde eleştirel gözle bakar.
 2. İletişim bilimleri ve kitle iletişim araçları ve sinema kuramları konusunda gerekli bilgilere sahip olarak, mesleğine uygun olarak değerlendirir.
 3. Ulusal, uluslar arası ve yerel medyanın radyo, TV ve sinema alanındaki üretimleri takip ederek, yayın ve üretim süreçlerini değerlendirir.
 4. Temel hak ve hürriyete saygılı, dürüst, şeffaf ve insan haklarına saygılı, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 5. Irkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varır, ayırt eder ve bunlara karşı duyarlı davranır.
 • Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademik kadrosunu oluşturma aşamasında olduğundan, henüz öğrenci alımı olmamaktadır.